KURUM MÜDÜRÜ
YUSUF KAFADAR
RESMİ KURUMLAR
Amacımız

_Toplumların inkar edilemez gerçeklerinden birisidir suç. Suçun var olduğu yerde, mutlaka cezanın da olduğu gerçeğini görmemek büyük yanlış olur. Ceza sisteminin yaptırım yerleri olan Ceza İnfaz Kurumlarının varlığı da hiçbir zaman yadsınamaz. İlk çağlardan bu yana suç ve ceza kavramları çerçevesinde, tartışmalı bir alan olarak varlığını devam ettirmektedir. Bugün de, zaman zaman benzer tartışmalara yol açan etkenler bulunmakta olup, bu hususta geçmişten günümüze kültür, inanç ve coğrafya ekseninde değişik uygulamalar göze çarpmaktadır.

___Metris 2 Nolu T ve R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuz da; suç işleyerek buraya getirilen hükümlü ve tutukluların, çağdaş ceza infaz sisteminde cezalarını infaz ederken; tahliyelerinden sonra topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak; onları ıslah etmek, topluma yararlı bireyler olarak yetiştirilmek üzere Ceza İnfaz Kurumumuzda çeşitli eğitim öğretim faaliyetleri yapılmaktadır. Okuma-yazma bilmeyenlere 1. ve 2. kademe okuma-yazma kursları vermek, ilköğretim, lise ve üniversite bitirme eğitimlerini tamamlamalarına yardımcı olmak, konferanslar ile çeşitli konularda bilgi edinmelerini sağlamak, ceza infaz kurumundayken moral ve motivasyonlarını yükseltmek için seminerler, konserler, sinema ve tiyatro gibi çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler yaparak hükümlü ve tutuklularımızın rehabilitasyonunu sağlamak, dini eğitimlerine yardımcı olmak, sosyal-kültürel kurslarla kendilerine güven duygularını arttırmak, değişik iş ve meslek kurslarına katılımlarını sağlayıp birer meslek sahibi olmuş olarak tahliyelerinden sonra topluma eğitilmiş bireyler olarak geri kazandırmak asıl amacımızdır.

___Tüm bu çalışmalarımıza katkısı olan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.

 

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Metris 2 Nolu T ve R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır. →WebMaster : Necmettin Görmez